สวัสดีปีใหม่ 2556 ขอให้ทุกท่าน เดินทางปลอดภัย มีความสุขในการเดินทาง

ทางร้านเปิด วันที่ 2 ม.ค. 2556 มาทำงานตามปกติแล้วนะครับ ยินดีรับใช้ทุกท่านครับ