วิธีแก้ไขปัญหา GPSนำทาง เข้าโปรแกรมนำทางเอง ออกจากโปรแกรมไม่ได้

 

อาการนี้คือ เราไปตั้งให้มันเข้าระบบนำทางอัตโนมัติไว้ มันก็เลยออกจากโปรแกรมนำทางไม่ได้
วิธีแก้ไข
ในขณะอยู่ในโปรแกรมนำทาง ให้กดปุ่ม powerสั้นๆ  1 ครั้ง
มันจะย่อโปรแกรมออกมา

ไปที่เมนูตั้งค่า , เลือกระบบนำทาง ,เอาเครื่องหมายถูกตรง เริ่มระบบนำทางอัตโนมัติออก แล้วกด save ครับ