คูมือการใช้ GPS โปรแกรม IGO 8

คูมือการใช้ GPS โปรแกรม IGO 8 เบื้องต้นครับ

IGO8 thai manual 001
การกำหนดปลายทาง ให้ไปที่รูปที่ 1 หรือ 2
จิ้มทำตำแหน่งปลายทางไว้ครับ
แล้วไปรูปที่ 3 เพื่อ Route
หากต้องการลบเส้นทาง ไปที่เมนูสถานะนำทาง
กดตรงแถบลบเส้นทางครับ

หลังจากทำแผนผังของ Basic mode แล้ว ก็มาลำดับการทำงานของแต่ละเมนูกันครับ
เมื่อเปิดเครื่องมาแล้วก็จะเข้ามาที่ เมนูนำทาง ดังรูป

IGO8 thai manual 002

จะถูกแยกออกเป็น 7 หมวดย่อย
1.ค้นหาจากที่อยู่
2. ค้นหา POI
3. ที่เคยหามาแล้ว
4. My Favorite (สถานที่ชื่นชอบ)
5. แผนที่
6. คั้งค่า
7. ออก (จากโปรแกรม)

1.ค้นหาจากที่อยู่ จะได้เมนูดังรูป เหมาะสำหรับทราบจังหวัด และ ถนน

IGO8 thai manual 002

1.1 เลือกประเทศ ผมเลือกไทย (กรณีที่เราลง map หลายประเทศ)
1.2 ชื่อเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร
1.3 เลือกถนน พิมพ์ที่ต้องการ
1.4 เป็นรายชื่อเมืองที่เคยเลือกมาก่อนหน้านี้
ใจกลางเมือง จะกล่าวไว้ในข้อที่ 5.7

2. ค้นหา POI จะมีทั้งหมด 5 ส่วนคือ

IGO8 thai manual 002

2.1 รอบที่อยู่ (จะเข้าไปที่เมนูค้นหาจากที่อยู่ ดีในกรณีรู้จังหวัดและชื่อถนน)
2.2 รอบเคอร์เซอร์ ( จิ้มจากแผนที่โดยตรง จะบอก Poi ต่างๆที่ใกล้จุดที่เลือก )
2.3 รอบ GPS (จะปรากฏให้เลือกเมื่อเชื่อกับ GPS แล้ว จะโชว์ Poi ที่ใกล้จุดสัญญาณ GPS )
2.4 รอบปลายทาง (จะปรากฏให้เลือกเมื่อกำหนดปลายทาง จะโชว์ Poi ที่ใกล้ปลายทาง)
2.5 Along Route (จะปรากฏให้เลือกเมื่อทำการ Route แล้ว จะโชว์ Poi ระหว่างทางที่ Route)
2.6 จัดเก็บที่ค้นหา (อันนี้ผมก็ยัง งงๆ ครับ)

เมื่อเลือก poi แล้วสามารถเพิ่มไปยังที่โปรดได้ครับ(กดที่ เพิ่มไปยังที่โปรด บันทึกได้ 30 รายการ)

3. จะโชว์ poi ที่เคยไปมาแล้ว หรือจุดต่างๆที่เคยได้เลือกเอาไว้ เก็บลง ที่โปรดได้เช่นกัน

IGO8 thai manual 004

4. My Favorite (สถานที่ชื่นชอบ) แสดงรายการสถานที่โปรด ที่บันทึกไว้

IGO8 thai manual 005

5. เมนูแผนที่ ดังรูป ในส่วนนี้จะแยกได้เป็น 7 ส่วนด้วยกันครับ

IGO8 thai manual 005 IGO8 thai manual 006

5.1 จะแสดงสถานะ GPS แสดงสถานะการเชื่อต่อกับ GPS reciver

IGO8 thai manual 007

เมื่อกดที่ Config (ตั้งค่า) สามารถกดเลือก Port หรือ Buad rate ได้ด้วยตัวเอง
หรือกดที่ ค้นหา เพื่อให้เครื่องเลือกแบบอัตโนมัติ

5.2 จะแสดงรายละเอียดต่างเช่น ความเร็ว / เวลา / ระยะทาง ฯลฯ

IGO8 thai manual 007 IGO8 thai manual 007

5.3 จะแสดงสถานะการทำงาน โดยจะแบ่งได้เป็น 11 ส่วนย่อย ได้แก่

IGO8 thai manual 008

5.3.1 ปรับระดับเสียง

IGO8 thai manual 009
5.3.2 เปิดปิดเสียง
5.3.3 แผนที่กลางวัน / กลางคืน / กลางวัน & กลางคืน ปรับอัตโนมัติIGO8 thai manual 010
5.3.4 คำนวณเส้นทางใหม่IGO8 thai manual 011
5.3.5 ให้แผนที่โชว์ Poi 3D (แผนที่ไทยยังไม่มีครับ)IGO8 thai manual 012
5.3.6 เอาแถบแสดงรายละเอียด (ทางด้านซ้ายมือช่วงกลาง) ออกIGO8 thai manual 013

5.3.7 บันทึกเส้นทาง

IGO8 thai manual 014
5.3.8 ลบเส้นทาง ที่ Route ไว้ (จะไม่ทำงานใน Advance mode)
5.3.9 แสดงสถานะ GPS (เหมือนกดที่ 5.1)
5.3.10 TCM (บ้านเราไม่มีบริการนี้ ผ่านครับ 55+)
5.3.11 บูลทูธ กดไปแล้วไม่ตอบสนอง(ต้องรอท่านผู้รู้มาตอบครับ)

5.4 เปลี่ยนแผนที่เป็น 2D / 3D

IGO8 thai manual 015

5.5 ทางอ้อม (ไม่สามารเลือกอ้อมได้ที่ Basic mode แถมผมหาที่บันทึกไม่เจอด้วยครับ)

5.6 กลับไปที่เมนูแรกเมื่อตอนเปิดเครื่อง

5.7 เคอร์เซอร์ เพื่อนำทางไปจุดหมาย และ บันทึกปลายทางเป็นที่โปรดได้ด้วย

IGO8 thai manual 016

กลับมาที่หน้าแผนที่ กดที่แถบสีเทาที่ด้านบน หรือ ล่าง ของจอ จะพบ Tab ที่ด้านล่าง 4 tab
ใช้ในการกดไปบริเวณที่อยู่ ในระดับซูมต่างๆกันไป แต่หากอยากเลือกการซูมเอง
สามารถกดได้จากลูกศรชี้ขึ้นตรงมุมล่างซ้ายขอจอได้ ถ้าต้องการให้ Tab หายไปก็กดที่แถบสีเท่าที่เดิม

IGO8 thai manual 017

6. การตั้งค่า จะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนได้แก่

IGO8 thai manual 017

6.1 ภาษา (เมนูจะเป็นภาษาที่เลือก)

IGO8 thai manual 018

6.2 พื้นหลัง เลือกพื้นหลังของเมนู

IGO8 thai manual 019

6.3 เสียงนำทาง

IGO8 thai manual 020

6.4 เกี่ยวกับโปรแกรม
6.5 GPS สถานะ GPS
6.6 โหมดขั้นสูง สำหรับปรับแต่ค่าต่างๆแบบละเอียด (ไว้ต่อภาค 2 ครับ)

IGO8 thai manual 021

6.7 รูปลูกศร กลับเมนูหลัก

7. เคอร์เซอร์ เพื่อนำทางไปจุดหมาย และ บันทึกปลายทางเป็นที่โปรดได้ด้วย

IGO8 thai manual 022

บทความคู่มือการใช้งานGPS โปรแกรม IGO8 โดยคุณ seen007 จากเว็บ Pdamobiz.com